Luft-vand

Luft til vand anlæg indeholder typisk mere end 1 kg kølemiddel og er dermed omfattet af lovkravet om årligt eftersyn.

Ved et eftersyn gennemgår montøren hele anlægget og sikrer sig, at der er den korrekte mængde kølemiddel på og at cirkulationspumper kører optimalt. Ligeledes bliver kondensator fladen renset for snavs, støv mv.

Eftersyn af din varmepumpe

Når man overholder sine eftersyn af varmepumpen, resulterer det i et anlæg, som ikke blot holder længere, men ligeledes yder mere og opretholder sin optimale funktion ved at mindske elforbruget.

Hos Nordkystens Varmeservice har jeg den nødvendige viden og ekspertise til at udføre korrekt eftersyn af varmepumper. Et eftersyn handler nemlig ikke udelukkende om at rense et anlæg, men ligeledes er det vigtigt, at en varmepumpe indeholder den helt rigtige mængde kølemiddel for at kunne opretholde sin optimale funktion. Afsluttende sikrer jeg mig, at du anvender sit anlæg optimalt.

Min virksomhed udfører eftersyn af varmepumper/klimaanlæg af udvalgte mærker.

Der afsluttes med en fyldestgørende rapport om standen på din varmepumpe.

PRIS FRA Kr. 995,- incl. moms og kørsel.

Skjulere på udedel og indedel skal være fjernet og der skal være ryddet omkring

Årligt service indeholder:

  • Kontrol af anlægstryk
  • Rensning af fordamper, justering af korrekt flow hen over fordamper/kondensator
  • Visuel kontrol af kompressor samt tilslutninger
  • Rensning af filtre
  • Kontrol af utætheder ved kompressor og kølemiddel
  • Kontrol af ekspansionsbeholder
  • Udarbejdelse af servicerapport

Et varmepumpeservice kan tage op til en time. Når vi servicerer din varmepumpe, så bliver den gennemgået, så den igen kan yde maksimalt.

Eller ring til mig på 93 833 834